مجری دیش مرکزی و آنتن مرکزی در اصفهان
ماهواره مرکزی استان اصفهان
2019-04-22
مجری ماهواره مرکزی و آنتن مرکزی در آپارتمان های اصفهان
ماهواره مرکزی مجتمع سپهر اصفهان
2019-04-22

دوربین مداربسته آموزشگاه صدر
سال اجرا : 96
محل اجرا : شهر اصفهان
تعداد دوربین : 8 عدد