اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان
آنتن مرکزی شهید کشوری اصفهان
2020-04-27
مولتی سوییچ تله تک
آنتن مرکزی مجتمع مهندسی
2020-04-27
نمایش همه
اجرای سیستم ماهواره مرکزی فیبرنوری در اصفهان

اجرای سیستم ماهواره مرکزی فیبرنوری در اصفهان

  اجرای سیستم های آنتن مرکزی و دیش مرکزی با تکنولوژی فیبر نوری در مجتمع پزشکان اصفهان

  اجرای سیستم آنتن مرکزی فیبرنوری

  اجرای سیستم آنتن مرکزی فیبرنوری

  اجرای سیستم ماهواره مرکزی فیبرنوری در اصفهان

  اجرای سیستم ماهواره مرکزی فیبرنوری در اصفهان

  اجرای ماهواره مرکزی فیبر نوری در اصفهان

  اجرای ماهواره مرکزی فیبر نوری در اصفهان

  مشخصات پروژه :
  • تعداد مشترکین : 60 واحد
  • نوع سیستم : آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی با تکنولوژی فیبرنوری
  • مشخصات تجهیزات : تجهیزات آنتن مرکزی فیبر نوری و ماهواره مرکزی فیبر نوری تکنولاین از کارخانه تکنیک ست ترکیه
  • انتقال سیگنال های آنتن مرکزی با استفاده از بستر فیبر نوری به مشترکین
  • محل پروژه : مجتمع پزشکان واقع در شهر اصفهان