دوربین مداربسته شاهین شهر
دوربین مداربسته شاهین شهر
2020-05-08
اجرای سیستم ماهواره مرکزی فیبرنوری در اصفهان
آنتن مرکزی فیبرنوری
2020-04-27
نمایش همه
اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

  اجرای پروژه آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی و دیش مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

  اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

  اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

  اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی و دیش مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

  اجرای سیستم آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی و دیش مرکزی در مجتمع شهید کشوری اصفهان

  مشخصات پروژه:
  • تعداد مشترکین : 52 واحد
  • نوع سیستم : آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی MATV & Smatv
  • نوع تجهیزات : تجهیزات شرکت نوا گروپ Nova Group ترکیه
  • محل پروژه : شهید کشوری اصفهان